Flowers at The Smithsonian Castle, Washington DC

Title Flowers at The Smithsonian Castle, Washington DC
Description Flowers at The Smithsonian Castle, Washington DC
Steve rating coming soon
Overall rating Not rated
Add your rating coming soon
Size 800px x 539px
Keywords usa washington dc smithsonian flowers tulips
Camera Canon EOS3
Lens Tokina 28-80mm ATX-Pro
Film Fuji Velvia 50 Slide
Other
Taken Unknown